Политика за поверителност

G.D.P.R. -Политика за поверителност

Политика за поверителност

Общи разпоредби

1. Настоящата политика за поверителност е допълнение към споразумението за Общите условия и влиза в сила заедно със Общите условия

2. Кемера Груп ЕООД зачита правото на лична поверителност и полага всички усилия, за да гарантира сигурност и поверителност на личните данни, обработвани от нашия уебсайт.

3. Посещавайки нашия сайт и/или използвайки информацията и/или услугите, съдържащи се в него, Клиентът приема и се съгласява, че е запознат, разбира и се съгласява с настоящата Политика за поверителност. Кемера Груп ЕООД си запазва правото да променя разпоредбите на настоящата Политика за поверителност по своя преценка; следователно, когато посещава този сайт, Клиентът носи отговорност да се увери, че е запознат с най-новата версия на Политиката за поверителност, която ще бъде приложима при всяко посещение на клиента.

Управление на личните данни

4. Някои от данните, съдържащи се в този сайт, които Кемера Груп ЕООД получава директно от клиента и /или обществени информационни файлове, могат да се считат за лични данни и следователно ще бъдат обработвани от Кемера Груп ЕООД в съответствие със закона.

5. Клиентът може да посещава този сайт, без да предоставя никаква информация за себе си, но ако клиентът иска да използва услугите, предлагани от Кемера Груп ЕООД на уебсайта,то тогава Кемера Груп ЕООД ще помоли клиента да предостави своя имейл адрес и/или телефон номер, име и фамилия или име на фирма и друга информация (в зависимост от услугите, които клиентът желае да използва).За да може да създаде обратна връзка и да предостави исканите от клиента услуги.

6. Кемера Груп ЕООД управлява следните лични данни: име и фамилия; имейл адрес; номер на мобилен телефон; IP адрес; както и всяка информация друга, предоставена от клиента .

7. Данните, които клиентът предоставя, се обработват със следните цели: идентификация; проверка на точността на личните данни; сключване, изпълнение и контрол на различни споразумения и др.

8. Кемера Груп ЕООД може да използва бисквитки на този сайт. Бисквитките са малки файлове, изпращани до уеб браузъра на клиента и съхранявани на твърдия диск на компютъра му. Бисквитките се изпращат на компютъра на клиента при първото посещение на уебсайта. По-късно бисквитките се използват за идентифициране на компютъра на Клиента и улесняване на достъпа му до този уебсайт или информацията, съдържаща се в него. Клиентът се съгласява да се използват бисквитки. Повечето уеб браузъри приемат бисквитки, но Клиентът може да промени настройките на браузъра си, така че бисквитките да не се приемат. В този случай някои функции може да не работят.

9. Подобно на други мениджъри на сайтове, Кемера Груп ЕООД наблюдава кликовете на сайта и събира информация за това колко хора са го посетили, какво е името на сървъра и домейна на интернет доставчика на посетителя и т.н. Тази информация се събира автоматично по време на посещение на сайта. Той помага на мениджъра на сайта да разбере как посетителите го използват по този начин подобрява услугите, които предоставя Кемера Груп ЕООД.

10. Цялата горепосочена информация, включваща личните данни на клиента, няма да бъде прехвърлена на трети страни без съгласието на му, освен ако приложимите законови актове изискват друго или е необходимо да се предоставят услуги. Кемера Груп ЕООД си запазва правото да наема други хора по своя преценка, ако е необходимо да изпълняват определени функции от името на Кемера Груп ЕООД. За да изпълняват функциите, които са им възложени на тези хора, може да им бъде предоставена част от информацията на клиента. Споменатите служители обаче не могат да използват тази информация за други цели освен за изпълнение на функциите, които са им възложени.

Достъп до лични данни, тяхното коригиране и отказ

12. Притежателя на предоставените личните данни има право да изисква да се запознае с данните, съхранявани от Кемера Груп ЕООД, да научи как се обработват. Данните могат да се предоставят безплатно веднъж в календарнта година, но в други случаи предоставянето на данни може да бъде таксувано в размер, който не надвишава разходите за предоставяне на данни.

13. Притежателя на личните данни има право да изисква от Кемера Груп ЕООД да коригира безплатно всички свои лични данни. Той също има право да откаже личните му данни да бъдат управлявани и разкрити на трети страни, освен когато това е необходимо за предоставяне на услуги

14. Искане за достъп, корекция и отказ може да бъде изпратено по имейл на email biss25.bg@abv.bg. В заявката Клиентът трябва да посочи ясно своето име, фамилия и потребителско име.

Обработка на лични данни с цел уведомяване на клиенти

15. Регистрирайки се в sистемата, субектът на личните данни се съгласява неговите / нейните данни да бъдат обработвани от Кемера Груп ЕООД с цел уведомяване и изпращане на известия за промени в услуги, цени, функции, споразумения, сключени с клиента

Уебсайтове на трети страни

16. Кемера Груп ЕООД не носи отговорност и не гарантира поверителността на клиента към уебсайтове на трети страни, дори когато уебсайтовете на трети страни са достъпни чрез връзки, представени на този сайт. Кемера Груп ЕООД препоръчва да прочетете условията за поверителност на всеки уебсайт, който не е собственост на Кемера Груп ЕООД.

Използване на логотип

17. Използвайки услугите за бизнес и професионални нужди, клиентът се съгласява неговото име и / или логотип да се използва от Кемера Груп ЕООД за директен маркетинг (например, за да посочи, че клиентът използва услугите, предоставяни от Кемера Груп ЕООД) ,

Осигуряване на информационна сигурност

19. Целта на Кемера Груп ЕООД е да осигури максимално ниво на сигурност на цялата информация, получена от клиента и публични файлове с данни. За да защити такава информация от неоторизиран достъп, използване, копиране или разкриване, Кемера Груп ЕООД използва различни административни, технически и физически инструменти за сигурност.

Заключителни разпоредби

20. Тези разпоредби за поверителност са подчинени на законодателството. Всички спорове относно тази политика за поверителност се решават чрез преговори, а в случай на неуспех да се постигне споразумение в съда.

21. Терминът „този уебсайт“, използван в разпоредбите на настоящата Политика за поверителност, се отнася до www.tortinova.com.